Kontakt / Contacts


   

Waldemar Mirosław Dąbrowski  

Malarz obrazów
Painter of pictures.
Grafik komputerowy
Computer graphic.

a
b
o
u
t

m
y
s
e
l
f
 
ć


 
ć


 
   
ć
Who am I?
ć
ć
ć

| oil paintings | oil on cardboard |graphics | web design | index |

  ::: WWW ::: Strony internetowe ::. Projektowanie_Budowa_Utrzymanie ::: WWW ::: Strony internetowe ::. Projektowanie_Budowa_Utrzymanie ::: WWW ::: Strony internetowe ::. Projektowanie_Budowa_Utrzymanie :::
::: DTP ::. Skład książek ::. Przygotowanie publikacji do druku ::. DTP ::. Skład książek ::. Przygotowanie publikacji do druku ::. DTP ::. Skład i łamanie książek ::. Przygotowanie publikacji do druku ::. DTP :::
     
     
 
Kontakt / Contacts
 

kontakt / contacts

tel./ SMS/: +48 603 600 171      
gg: 6931271
e-mail:   dabrowskimw@poczta.onet.pl
               dabrowskimw@wp.pl
               malarstwodmw@artist.pl
Internet: http://www.malarstwodmw.republika.pl
                http://www.malarstwodmw.artist.pl
                http://dabrowski-waldemar.strefa.pl/

 

 

 STRONY INTERNETOWE >Projektowanie Budowa Utrzymanie<       >>> Przygotowanie publikacji do druku <<<

 

 CV - :: .doc :: .pdf

     

| oil paintings | oil on cardboard |graphics | web designindex |

a

Informacje o prawach autorskich.
Ostatnia modyfikacja: lipca 23, 2016.