Obraz olejny na p³ótnie 81x100 cm
   
 Bez tytu³u
 
olej na p³ótnie, 81x100 cm
 

Powrót do komentarzy 3 >>>
Powrót do komentarzy 4 >>>

 
         

olej, p³_22 400_p