obraz z cyklu: BOGOWIE NIE PŁACZĄ
   
 obraz z cyklu: BOGOWIE NIE PŁACZĄ
 
olej, karton, 80x60 cm
 

 

 
         

olej, karton 33 300gr_p