Bez tytułu olej na płótnie 32x21 cm
   
 Bez tytułu
 
olej na płótnie 32x21 cm
 
 

 
         

olej, pł_palec_p